atidužti


atidužti
1 atidùžti intr. atitrūkti, atskilti: Dauždamas maniau, kad daugiau atadùš Kp. \ dužti; atidužti; įdužti; išdužti; nudužti; padužti; perdužti; pradužti; sudužti; uždužti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • dužti — 1 dùžti, dū̃žta (duñža, duñžta), dùžo intr. 1. trūkti, skilti, trupėti: Stiklas greit duñža, reikia saugot Kp. Tos torelkos duñžta i duñžta, nespėju pirkti Krš. Ašmuo kirvio dunža nuo šakos eglės sušaltos J. Jis gavęs vieną ir nedūžtamą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdužti — 1 išdùžti intr. 1. ištrupėti, atitrūkti: Kirvis išduñža, į sausšakę kertant Lk. Puodui trinkterėjus, išdùžo špukė Š. 2. iškedėti, iškiurti: Išdùžo pats vidurys skarelės Ktk. Išdùžę drobės, tik graban klot Ds. Išdùžęs, išnešiotas, nė lopuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudužti — 1 nudùžti intr. 1. nulūžti, nuskilti, nutrūkti: Pranarotas medis yr be tvermės, greit nuduñža Lk. Vienam tarnui benešant kiemu, bačkelė iškrito iš rankų, ir, nudužus lankams, pinigai išbirėjo MPs. 2. nukristi, sumažėti: Išsyk visai išmilžus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padužti — 1 padùžti intr. 1. suskilti, sutrupėti. | prk.: Daug tame nusitrenks, puls, paduš ir sugauti taps BPI121. 2. pakedėti, prakiurti: Geri marškiniai, tik padùžus pažastis Skr. 3. pamažėti: Iš bado padužo karvės pienas J. dužti; atidužti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdužti — 1 perdužti intr. 1. perskilti, pertrūkti: Jo sagonas pardužo, t. y. prakiuro J. 2. prakiurti, prakedėti: Per sulenkimą perdužus skarelė Pc. dužti; atidužti; įdužti; išdužti; nudužti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pradužti — 1 pradùžti intr. 1. pratrūkti, pratrupėti: Pradùžęs katilas, t. y. kiauras J. 2. prasidėvėti, prakedėti: Skvernai jau pradùžę Erž. Pradùžęs jau, pradilęs audeklas, benorėk tvermės! Šts. Reikia vyrų mantelius sulopyti, jau pradužę rankovės Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudužti — 1 sudùžti intr. 1. sutrūkti, sutrupėti, suskilti: Sudùžęs kiaušinis Ut. Greitai suduñža tos stiklinikės Pj. | prk.: Aš čia nieko nebijau kalbėt, bo žinau, kad čia viskas sudū̃žta, niekur neišeina Bsg. ^ Galva ne puodas – nesuduš NžR. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždužti — 1 uždùžti intr. 1. įtrūkti, įskilti: Uzbono ąsa uždužus Bsg. 2. užsidaužti, užsidaryti, užvirsti: Apsiautė mūrai, uždužo durys Žem. Žolėm viskas užgriuvo, tarpkapiai uždužo J.Balt. 3. sumažėti, nukristi, užtrūkti: Uždùžo pienas Krž. dužti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įdužti — 1 įdùžti intr. Vgr įskilti, įtrūkti: Bevežant man du kiaušiniai įdùžo Rm. Stiklinė įdùžo J. dužti; atidužti; įdužti; išdužti; nudužti; padužti; perdužti; pradužti; …   Dictionary of the Lithuanian Language